Podlahy Pospíšil

Podlahy Pospíšil s.r.o.

Cementové stěrky


Tuto technologii používáme nejčastěji jako vyrovnávací vrstvu betonových a jiných podlah pod finální povrchové úpravy, jiné nášlapné vrstvy, epoxidové a polyuretanové nátěry a stěrky, dekorativní podlahy nebo pod dlažbu nebo linoleum.

Cementové samonivelační stěrky lze také použít jako finální podlahu. Povrch je třeba uzavřít transparentním lake hard finish.

Před započetím prací musí být povrch suchý a zbaven všech nesoudržných částí a prachu.

Akrylátová penetrace - Tuto penetraci lze použít na betonové, pevné a nasákavé podklady. Penetraci je nutné provést 2x až 3x tak, aby došlo k dokonalému uzavření podkladního betonu.

Epoxidová penetrace - Tuto penetraci používáme u sanací průmyslových podlah na ofrézovaný, obroušený nebo otryskaný povrch zbavený všech nečistot. Při realizaci se čerstvá pryskyřice přesype křemičitým pískem 2-3mm, čímž se výrazně zvýší přilnavost vyrovnávací cementové stěrky.

Pokládka samonivelační cementové stěrky - Pokládku stěrky provádíme u malých ploch ručně. To znamená, že materiál se postupně rozmíchává v jednotlivých dávkách. Poté se materiál rozlije po podlaze a srovná zubovou stěrkou. Po srovnání je nutné stěrku odvzdušnit vypichovacím válcem, aby se eliminoval vznik defektu v povrchu.

Větší plochy se provádí strojní pokládkou. Do míchací pumpy se postupně dávkuje prachová složka materiálu, která se ve stroji automaticky promíchá s vodou a poté je pomocí tlakových hadic materiál dopraven na místo pokládky. Zpracování vylitého materiálu probíhá pomocí zubové stěrky a odvdušňovacího válečku.

Cementové samonivelační stěrky jsou pochůzné již po několika hodinách. Po několika dnech zrání je možné položit finální podlahu.

Cementové stěrky Cementové stěrky Cementové stěrky Cementové stěrky
Cementové stěrky Cementové stěrky Cementové stěrky Cementové stěrky
×

Kontakt.


Podlahy Pospíšil s.r.o.

Nám. Osvobození 60

Hranice IV - Drahotuše, 753 61

IČ: 24245941

DIČ: CZ24245941

Jednatel: Ivan Pospíšil

Tel: 602 56 28 48

E-mail: podlahypospisil@email.cz

Powered by w3.css